Wednesday, August 26, 2009

  • Spiritual(ketenangan,kepuasan dan keselesaan)
  • Pengeluaran(faktor cita rasa,gaya,fungsi dan kegunaan)
  • Pemujukan(keupayaan membentuk empati dan tarikan)
  • Perniagaan dan perdagangan(aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi)

No comments:

Post a Comment