Wednesday, August 26, 2009

PENGALAMAN ESTETIK

1)Pengalaman langsung
  • Proses membuat atau proses penghasilan produk seni.
  • Melalui penglibatan deria.

2)Pengalaman intelektual

  • Melalui kajian,penerokaan,eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni.

No comments:

Post a Comment