Wednesday, August 26, 2009

PERANAN SENI VISUAL

1)Peranan psikologi
  • Perkembangan sensitiviti,emosi,kreativiti,dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual.

2)Peranan sosiologi

  • Nasionalisme(membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan negara)
  • Persekitaran(kesedaran nilai persekitaran,unsur keselesaan dan keharmonian)
  • Propaganda(saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea,hasrat atau kepercayaan,pengaruh dan kuasa)
  • Ritual/upacara(sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat)

No comments:

Post a Comment