Wednesday, August 26, 2009

BAHASA SENI VISUAL

Aspek formal
 1. Unsur seni reka
 • Garisan
 • Jalinan
 • Rupa
 • Bentuk
 • Warna

PENGALAMAN ESTETIK

1)Pengalaman langsung
 • Proses membuat atau proses penghasilan produk seni.
 • Melalui penglibatan deria.

2)Pengalaman intelektual

 • Melalui kajian,penerokaan,eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni.
 • Spiritual(ketenangan,kepuasan dan keselesaan)
 • Pengeluaran(faktor cita rasa,gaya,fungsi dan kegunaan)
 • Pemujukan(keupayaan membentuk empati dan tarikan)
 • Perniagaan dan perdagangan(aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi)

PERANAN SENI VISUAL

1)Peranan psikologi
 • Perkembangan sensitiviti,emosi,kreativiti,dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual.

2)Peranan sosiologi

 • Nasionalisme(membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan negara)
 • Persekitaran(kesedaran nilai persekitaran,unsur keselesaan dan keharmonian)
 • Propaganda(saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea,hasrat atau kepercayaan,pengaruh dan kuasa)
 • Ritual/upacara(sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat)

PENGKELASAN SENI VISUAL

1)Pengkaryaan
 • Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan3D
 • Contoh pengkaryaan ialah lukisan,catan,seni cetak dan arca.

2)Perekaan

 • Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi.
 • Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia,reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran.

Monday, August 3, 2009

PENGENALAN SENI VISUAL

 • Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil,elok,tipis dan halus,enak di dengar iaitu mengenai suara,comel bentuk badan.
 • Dalam Ensiklopedia Malaysiana(1996) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran.